PROFIL

 

 

REGNSKABER

 

 

PRODUKTER

 

 

SERVICE

 

 

KONTAKT
 
du er her: forsiden /


Varmekontrol

Hvis der i en ejendom er tilsluttet flere brugere til et fælles varmeanlæg, skal udgifterne til varmen jf. loven fordeles på baggrund af individuel måling af den enkeltes forbrug.

Med Varmekontrol som partner er fordelingen af udgifterne til vand- og energiforbruget i trygge hænder. På den måde får du som administrator mere tid til andre opgaver. Du får således ikke kun hjælp til at vælge den rigtige måler. Vi sørger også for opsætning, vedligeholdelse og aflæsning af målerne. Desuden udarbejder vi et fordelingsregnskab til dig sammen med en individuel opgørelse til hver beboer.

Lader du Varmekontrol stå for måling og aflæsning af forbruget samt udarbejdelse af vand- og varmeregnskabet, opnår du dermed følgende fordele:


  • Professionel rådgivning om forbrugsmåling - ved nybyggeri, ombygning og renovering
  • Præcise måleraflæsninger
  • Mulighed for trådløs og central fjernaflæsning - slut med at forstyrre beboerne i ejendommen
  • Højteknologiske varme- og vandmålere - som alle er typegodkendt af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK
  • Mulighed for individuelt tilpassede regnskaber